Eva Hild

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Eva har med sitt karaktäristiskt organiska formspråk etablerat en stark position på den internationella konstscenen med representation på museer, institutioner och i privata samlingar världen över. Hon är utbildad på HDK, och verksam i Sparsör utanför Borås. Som keramiker och skulptör formar och bygger Eva avancerade skulpturer för hand av tunna lager lera där hålrum och luft spelar lika stor roll för verket som den fasta materian.

Profilbild

Foto: Eva Hild