Evelina Dovsten

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
Återförsäljare
Konstnärskap

I det mänskliga avtrycket är hantverket är centralt – materialet kan inte ljuga, det minns exakt. Jag har en masterexamen från konstfack och kombinerar mitt glasarbete med skrivande. Arbetet resulterar ofta i glasobjekt och installation. Den vetenskapliga estetiken är återkommande och visar på det mänskliga behovet av kontroll och den makt att övertyga som denna estetik har.

Profilbild

Minneshärd · Foto: Johan Knobe