Fanny Ollas

Besöksadress
  • Chamottevägen 6
  • 134 40 Gustavsberg
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Som konstnär och designer arbetar jag huvudsakligen med keramik men har även en bakgrund inom textil. jag intresserar sig för den psykologiska aspekten av objekt och den känslomässiga relationen till föremålen omkring oss. Mina verk kretsar kring tankar om sårbarhet, kropp, krav, rädslor och relationer. Med utgångspunkt i traditionella keramiska former undersöker jag om objekt kan anta mänskliga egenskaper och gestalta olika känslomässiga tillstånd.

Profilbild

Porträtt · Foto: Yolanta Birkhane