Felicia Rauma Andersen

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Felicia Rauma Andersen tog kandidatexamen i Textilkonst vid HDK-Valand 2021, innan dess studerade hon två år på Örebro Konstskola. 
Under åren som studerande har hon provat på flera uttryck såsom performance, foto, installationer och text. Nu har hon landat i vävandet och använder sig av det, tillsammans med tidigare nämnda, för att kommunicera med både dåtida och nutida berättelser, med bortglömda narrativ och det långsamma arbetet i fokus.

Profilbild

Bördan · Foto: Felicia Rauma Andersen