Fredrik Nielsen

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
  • Kurser
Konstnärskap

Fredrik Nielsens arbetar som glaskonstnär och glasblåsare. Hans råa glaspjäser är inspirerade av graffiti, musik och popkultur.

Profilbild

Foto: Jean-Babtiste Beranger