Fredrika Holmberg

Material & Inriktning
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Som textilkonstnär arbetar jag gestaltande och berättande kring återkommande teman. I skapandet rör jag mig gärna i olika kontexter, i spänningsfältet mellan traditionell hantverkstradition och nya tekniker. Textila mönster skapar jag med hjälp av tryck, färgning och stickning. Genom klädesplagg, mönster och objekt formas en berättelse.

Profilbild

å kall ni är om handen, låt mig värma den i min. · Foto: Fredrika Holmberg