Frida Lundén Mörck

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag är yrkesverksam konstnär inom glas, men har med min bakgrund som formgivare och curator – en bred praktik som utöver mitt eget skapande också innefattar uppdrag inom produktformgivning, utställningsproduktion och projektledning av offentlig gestaltning. Mitt konstnärskap utgår från glaset som material och en tematik grundad i begrepp som plasticitet och formbarhet, något jag utforskar på olika vis genom skulptur och rumsliga gestaltningar.

Profilbild

Foto: Alexandra Nilasdotter