Frida Rådlund

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

I sitt konstnärskap utforskar Frida Rådlund färgstarka och poetiska sätt att ta sig an personliga och samtida frågor om svek, ömhet och längtan. Dessa ämnen formger Rådlund genom att använda sig av textila tekniker som tuftning, väv och textilt skulpterande. En central och viktig del i hennes konstnärskap har under de senaste åren varit att interagera ord och egenskrivna dikter med hennes textila arbete. Hon arbetar med vikten av läsbarhet och installation, i hopp om att aktivera betraktaren.

Profilbild

Foto: Sebastian Waldenby