Gunilla Blomqvist

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Med en passion för keramik och konst som har växt sedan slutet av 70-talet, har jag skapat ett omfattande och varierat arbete som speglar en förståelse för konsten och dess många uttrycksformer. Jag har haft förmånen att delta i utbildningar och konstprojekt som har fördjupat min kunskap och skapande. Jag har ägnat årtionden åt att experimentera med keramik och har utforskat Raku-tekniken. Raku är en japansk keramikteknik som innebär snabb bränning och kylning av keramiska föremål.

Profilbild

Foto: Jesper Berg