Helena Malm

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar med keramisk skulptur och hämtar mina motiv från arkitektur och offentliga miljöer. Återkommande i min praktik är teman som transformation, kontroll, tid och förgänglighet, men även ett materialutforskande arbete kring keramiska ytor och glasyr. 2022 tog jag kandidatexamen från Konstfack, Keramik och Glas, och är numera verksam i G-studion i Gustavsberg. Jag har även en bakgrund som mönsterformgivare med kandidatexamen i design från HDK 2007.

Profilbild

Foto: Helena Malm