Helena Malm

Material & Inriktning
  • gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar med keramisk skulptur och intresserar mig för mötet mellan form, yta och material och dynamiken som uppstår när en grafisk form upplöses och transformeras. I mina verk har jag gestaltat ämnen som sorg, sociala skyddsmekanismer, kontroll och förgänglighet. Min praktik är materialutforskande och uttrycket består dels av grafiska och arkitektoniska objekt, dels av smältande former där infärgad lera, krossat glas, eller glasyr skapar mönster och form bortom min kontroll.

Profilbild

Foto: Helena Malm