Henny Linn Kjellberg

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Kurser
  • Pedagogiska uppdrag
Konstnärskap

Jag är keramiker och konstnär utbildad på Det Kongelige Akademi i Danmark och på Konstfack. Min bas är främst inom keramiken men jag är även verksam i det expanderade keramiska fältet som sträcker sig utanför gängse konsthantverksnormer. Huvudsakligen arbetar jag med installation, rumslig gestaltning och skulptur. Jag är medlem i curators- och konstnärsgruppen SLAM samt gästundervisar och håller keramikkurser min egen verkstad i Ekeby bruk, Uppsala.

Profilbild

Fieldstation med SLAM, Ifö Center, 2022 · Foto: Filip Tell