Ingrid Unsöld

Besöksadress
  • Uppköparvägen 7
  • 120 44 Årsta
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Ingrid Unsöld arbetar i stengods med en spännvidd från bruksgods i mindre serier, till begravningsurnor som är unikat. Hon rör sig tematiskt mellan det dukade bordet och döden. Arbetsprocessen ser olika ut beroende på sammanhang. Bruksföremålen produceras i eget namn, medan arbete på uppdrag utvecklas i dialog med uppdragsgivaren. Vidare så bedriver Unsöld ett öppet utforskande av både objekt och gestaltande element, på eget initiativ. Ingrid Unsöld är utbildad vid The Royal Danish Academy.

Profilbild

Ingrid på jobbet · Foto: Emelina Franzen