Isac Blücher

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

I min praktik arbetar jag med rum, objekt och materialitet som fokus. Jag arbetar nästan uteslutande med skulptur och mina objekt bär ofta på en berättelse om ängslighet och lycka. 
Humor och lerans egna bångstyrighet är mina primära verktyg. Även skalan är centralt i mitt konstnärskap. En skala i både storlek, normer och förväntningar.

Profilbild

Foto: Isac Blücher