Jenny Hillevi Larsson

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Jennys främsta medium är textil och hon innehar gesällbrev i konstbroderi och arbetar på en masterexamen vid Konstfack CRAFT! med slut 2025. Även linoleumsnitt ligger varmt om hjärtat. Inspirationen springer ofta ur melankoli i musik, skogen kring barndomshemmet i Dalarna, från människor och våra tillstånd. Först och främst är arbetet konstnärligt men det är viktigt att hantverket håller hög kvalitet. Medlem i P.A.N.G. Professional Artists' Needlework Group.

Profilbild

Svag i köttet och i anden · Foto: Sanna Lindberg