Johanna Landin

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Johanna är arkitekt och formgivare utbildad på Chalmers & Konstfack. Sedan 2021 jobbar hon med rumsliga textila verk, ”väggmattor” som hon själv tillverkar för hand och med en tuftningspistol. Hon intresserar sig för det intuitiva skapandet. Naturens kaotiska formspråk finns alltid i bakgrunden som inspiration. Hon tuftar varje matta på fri hand utan att i förväg planera form eller mönster. Varje matta är en unik skiss i full skala där misstag, slump och brist på kontroll styr linjernas riktning.

Profilbild

Foto: Andreas Karlsson