Jonas Rooth

Besöksadress
  • Julebodavägen 94 Maglehem
  • 29795 Degeberga
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Glas
Konstnärskap

Arbetet kännetecknas av färgrikedom och komplexitet där objekten är uppbyggda av många separata delar. Här utnyttjas glasets förmåga att bära färg. Inspirationen är delvis det klassiska praktföremålet så som ljuskronor, lampetter och objekt. En annan ingång är naturen och dess komplexa uttryck som både kan vara vackert men även skrämmande. Här finns både skulpturer och objekt så som burar och korgar gjorda av element ur denna fantasinatur.

Profilbild

Ljuskrona liten storblom · Foto: Jonas Rooth