Josefin Sefastsson

Material & Inriktning
  • Metall
  • Smycken
  • Textil
  • Trä
Konstnärskap

Mitt arbete genomsyras av en vilja att förkroppsliga det osynliga och lyfta fram våra inre liv till det yttre. Detta uttrycks ofta i flyktiga objekt eller scener/installationer med referenser till smycken och kropp. I ett slags sökande efter gränsen mellan kropp och objekt dras jag till material som är eller upplevs som organiska.

Profilbild

Foto: Josefin Sefastsson