Kajsa Avila

Besöksadress
  • Chamottevägen 6
  • 13433 Gustavsberg
Kontakt
Konstnärskap

I mitt skapande ligger intresset i hur och varför vi uttrycker oss med smycken och accessoarer. Inspiration hämtas lika gärna från materiell kulturhistoria som från gatumode och historiska kopplingar, med tolkning till nutida skeenden. Jag har en MA från Konstfack och över tjugofem års erfarenhet av formgivning, guld- och silversmide samt smyckedesign. Min ateljé är belägen i G-studion, Gustavsberg.

Profilbild

Foto: Kajsa Avila