Kajsa Källérus

Besöksadress
  • Getingedalen 205
  • 70592 Örebro
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
  • Pedagogiska uppdrag
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag drejar och bygger brukskonst i stengods, klassiska former med sparsam dekoration. Just nu experimenterar jag mycket med askglasyrer och reducerande bränning med gas och ved. Att jobba med så få och lokala råvaror som möjligt känns angeläget ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta utan att göra avkall på skönhet och funktion. Min utbildning har jag från Konstskolan Kuben samt konsthögskolan i Bath, England. Jag är även legitimerad lärare och bedriver kursverksamhet.

Profilbild

Vas, temmoku och askglasyr, reduktionsbränd · Foto: Kajsa Källérus