Karin Brismo

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Textil konsthantverkare med fokus på personliga bruksföremål och textil konst. Grundplattformen är vävning, men omfattar även andra traditionella textila tekniker som broderi, stickning och virkning. Färg, form och funktion är den röda tråden och formspråket oftast lekfullt. Det vardagliga livet, samhällsfrågor samt naturen är inspirationskällor. Unika exemplar eller tillverkning i korta serier.

Profilbild

Foto: Karin Brismo