Karin Kakan Hermansson

Material & Inriktning
  • Glas
  • Keramik
  • Kurser
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar mestadels med keramik, har sedan examen på Konstfack 2012 fortsatt jobba med ämnen som våld, makt, estetiska värderingar och sexualitet i mitt arbete. Det senaste året har jag fördjupat mig i konsthantverkets historia och hur det tagit plats i folkhemmet. Främst genom kvinnliga formgivare och konstnärer. Startade och drev Den Nya Kvinnogruppen från 2013, en grupp om sex konstnärer. Jobbar just nu med Hanna Hansdotter för Kosta.

Profilbild

I min ateljé · Foto: Per Englund