Karin Roy Andersson

Besöksadress
  • Risåsgatan 5
  • 41122 Göteborg
Kontakt
Material & Inriktning
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
Återförsäljare
Konstnärskap

Mitt arbete präglas av repetitioner. Ett byggande av formationer där förhållandet mellan detaljerna; rytmen och mönstren, blir viktigt. De små elementen måste skapa en dynamik, en spänning och en balans som jag strävar efter att bibehålla då materialet växer. Det blir en slags kaotiska fraktaler som tillsammans skapar harmoni. Det långsamma hantverket ger tid att låta halvfärdiga idéer och outtalade tankar sväva fritt, ta form och utvecklas.

Profilbild

Gerd och Margareta · Foto: Karin Roy Andersson