Karolina K Eriksson

Material & Inriktning
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar med keramisk konst, och ofta med egna tekniker där metoden får lämna spår i verket. Mitt arbete handlar mycket om teknik och slump i samspel för att finna rätt uttryck. Mycket vikt läggs också vid glasyr och yta, många gånger med flera bränningar. För mig ligger mycket av inspirationen i att utgå ifrån materialets egenskaper. Jag är utbildad på Konstfack och Kunsthogskolen i Bergen.

Profilbild

Foto: Karolina K Eriksson