Klara Espmark

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag är textilkonstnär och ägnar mig främst åt broderi. I mitt arbete rör jag mig i ett avskalat skogslandskap, där perspektivet växlar mellan vidsträckta vyer och närbilder av lavar och trädens årsringar. Genom det textila materialets språklighet kan jag närma mig minnesbilder och berättelser som jag bär på och låta dessa ta form i mina verk. Jag tilltalas av broderiets långsamhet och det repetitiva arbetet. Tiden är en påtaglig komponent i mina bilder, förkroppsligad i stygnen.

Profilbild

Epifyt (vit) · Foto: Klara Espmark