Klara Gardtman

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

I Klaras arbete kanaliseras känslor kring känsel och förgänglighet genom en nyfikenhet på materiella beteenden och kontraster. Via framförallt vävning, fotografi och tryck experimenterar hon med materialen och hur deras omvandlingar, taktiliteter och motsatser kan blandas ihop till en slags, ofta flertydig, helhet. En helhet, och tillflykt, till en mjuk och ljum, ganska dimmig och ibland dunkel men kontemplativ plats, som går i balansgång mellan det bekanta och det obekanta.

Profilbild

Foto: Klara Gardtman