Klara Helin

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

I en fri och taktil process undersöker jag textila material och tekniker. Via foto bearbetas undersökningarna till digitala collage som printas ut i metervara. Tyget blir utgångspunkten för den textila formen. Jag vill diskutera hur vi kan se på objekt som refererar till beklädnad, framtagna i en undersökande konstnärlig process inom de traditionella textila hantverken. Det berör för mig frågan om plagg som funktionellt objekt eller plagg som endast en visuell textil upplevelse.

Profilbild

Klara Helin · Foto: Ludvig Helin