Klara Östlund

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Jag jobbar med lera på olika sätt och låter materialets egenhet få ett finger med i leken. Det blir oftast människofigurer, vare sig arbetet är keramiskt eller leranimerat. Inspirationen bakom verken kommer från en fascination av människors interaktioner med varandra och sig själva. Jag kommunicerar erfarenheter och känslor, och finner mig ofta i att undra varför vissa av dem får oss att skämmas.

Profilbild

Foto: Helena Östlund