Kristine Thenman

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Trä
Konstnärskap

Jag arbetar huvudsakligen skulpturalt i lergodslera, ofta i kombination med andra material, teckningar och loppisfynd för att skapa kontrast och spänning. Att utgå från ett redan givet objekt, en readymade, ger mig förutom materialkontrasten också en snabb ingång i arbetet. Ett övergripande tema i mina arbeten är naturen; allt från kroppens inre system till vardagsrummets dekorativa avbildningar av natur och landskap.

Profilbild

Foto: Kristine Thenman