Linda Herrlin

Besöksadress
  • Fjärlöv 1318
  • 28890 Vinslöv
Kontakt
Konstnärskap

Som keramiker arbetar jag med både bruksföremål och mot utställningar. Jag inspireras av känslan i ett rum eller en miljö. Ofta fastnar jag för detaljer och formelement som blir byggstenar i mitt arbete med leran. För mig är det lustfyllt att blanda keramiska tekniker: drejade former byggs ihop och kombineras med kavlade eller skulpterade delar till en helhet. Min drejade serie "Grepp" består av koppar, skålar, tallrikar och används i Wanås café.

Profilbild

Foto: Ulrika Wennerberg