Linda Ottosson

Besöksadress
  • Torsten Alms Gata 76
  • 12651 Hägersten
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
Konstnärskap

Jag arbetar i ett utvidgat silversmedsfält, där jag använder mig av korpus som situation, snarare än enbart objekt. I min praktik utgår jag från en feministisk blick, där jag ifrågasätter olika strukturella problem. Jag undersöker samspelen mellan oss och objekten som vi omger oss med och rummen som de agerar i. Via ett materialdrivet utforskande blir skulpturer både en representation men också en dekonstruktion av de rum som de representerar.

Profilbild

Foto: Olle Olls