Linda Rothstein

Material & Inriktning
  • Glas
  • Keramik
  • Textil
Konstnärskap

Linda Rothstein arbetar i gränslandet mellan konst och design där ljuset ofta är det centrala. Hon är intresserad av det rumsliga, det är där idéerna föds och styr valet av materialet. Med sina verk vill hon undersöka dels den rymd de intar och hur rummet påverkas, dels betraktarens känslor och upplevelser.

Profilbild

Vindlingar · Foto: Linda Rothstein