Linea Matei

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Linea Matei, född 1990, och uppvuxen i Södertälje. Hennes familjs svensk, tornedalska och rumänska rötter har berikat hennes liv och bidragit till en strävan att utforska genom textilkonst och workshops hur relationer, beteenden och kulturella normer påverkar människor och samhällen. Linea har en kandidat och master från Konstfack Universitetet för textilkonst och hantverk. Samt en förberedande utbildning i Konst och Design från West London College.

Profilbild

Ser du mig · Foto: Linea Matei