Lisa Hellrup

Besöksadress
  • Gamla Siljansnäsvägen 23
  • 79333 Leksand
Kontakt
Material & Inriktning
  • Keramik
Återförsäljare
Konstnärskap

Som keramiker skapar jag med lera och skissar direkt i mitt material. Jag bygger organiska, taktila former i dialog mellan ljus och svärta. Kärnan i mitt arbete är växternas kretslopp, från spirande frö till vissnande. Jag tycker om spänningen mellan det stabila och det sköra, mellan det livskraftiga och döden som väntar oss alla.

Profilbild

Sammanhängande · Foto: Lisa Hellrup