Lisa Juntunen Roos

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Mitt konstnärskap har flera bottnar, jag står med ett ben i den traditionella textila slöjden där jag undersöker görandet, traditionens roll och konsekvens för utövare samt nationell identitet. Ett annat ben har jag i konstnärlig forskning och gestaltning där det tidigare benet formuleras och tar sig uttryck. Mitt arbete är också ett konstant undersökande av min egna identitet som tvåkulturell där mina verk blir ett historieberättande.

Profilbild

Foto: Alice Boman