Lotta Grimborg

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Lotta Grimborg är verksam inom det textila fältet och utbildad på Konstfack och HDK-Valand, baserad i Jonsered utanför Göteborg. Hennes huvudsakliga teknik är pärlbroderi och genom det utforskar hon för närvarande sportens språklighet och estetik och teman som kretsar kring antiklimax, ouppfyllda förväntningar och tomhet. Med en lång bakgrund på tennisbanan är hon intresserad av att dra paralleller mellan konst och sport. Pärla för pärla, stygn för stygn bygger hon upp en textil bildvärld.

Profilbild

Foto: Lotta Grimborg