Lovisa Axén

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Min konstnärliga praktik startar oftast i måleriet som sedan vidareutvecklas till skulptur i både hårda och mjuka material. Genom nyheterna (TV/podd/radio) samlar jag intryck som jag sedan låter mig omforma till någonting humoristiskt och hanterbart. Man kan säga att jag via konsten materialiserar och fokuserar på nutida dilemman med en estetik av mycket färg och söta figurer.

Profilbild

Foto: Simon Sundin