Lovisa Hed

Material & Inriktning
  • Metall
  • Smycken
  • Textil
Konstnärskap

Jag använder stål i en empatisk förståelse av mänskliga känslor. Med tunga och obekväma ämnen som ledstjärna undersöker jag materiella språk för att i ett objekt och smyckes baserat vis fylla tomrummen där ord inte räcker till.

Profilbild

Sadness and Repetition · Foto: Lovisa Hed