Maja Bakken

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Smycken
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

Min praktik ligger i gränslandet mellan smyckekonst och offentlig skulptur. Jag laborerar med skala och kroppslighet, tillhörighet och gränser mellan det privata och offentliga. Smycken är traditionellt sett personliga värdeobjekt som kommunicerar status. I en individualistisk samtid präglad av ohållbar och överdriven konsumtion pratar mina smycken om tyngden i vårt levnadssätt men också om alternativa värden, som interaktion, lek och gemenskap.

Profilbild

Wearing Humanity · Foto: Bengt Rahm