Maja Fredin

Material & Inriktning
  • Textil
Konstnärskap

Jag arbetar med idébaserade installationer som med performativa inslag grundar sig i ett textilt hantverk. Med min egen koreografi angriper jag ämnen som hur konsumtionskulturen påverkar min egen sexualitet, mitt dysfunktionella förhållande till mat och hur jag förhåller mig till andra människor i min omvärld.Jag vidgar mina vanföreställningar, vrider och vänder på verkligheten och bjuder in till en tolkning av den redan omöjliga värld vi lever i

Profilbild

Foto: Maja Fredin