Malin Parkegren

Besöksadress
  • Stigbergstorget 7
  • 414 63 Göteborg
Kontakt
Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Malin Parkegren är textil konsthantverkare som främst arbetar med ikat som metod och idé. Genom teknikens materiella uttryck och konceptuella ambitioner utforskar hon både inneboende kvaliteter och större teman om rörelse, rumslighet och precision. Hon har examen från Handarbetets Vänner och från Chalmers Tekniska Högskola inom arkitektur.

Profilbild

Speedrun · Foto: Karin Lundin