Marcelo Ferreira Gustafsson

Material & Inriktning
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
  • Smycken
  • Textil
Konstnärskap

I mitt arbete rör jag mig mellan det profana och sakrala, I min terräng återfinns större skulpturer, unika kroppsobjekt, installationer och poesi. Jag gräver ur tingens anomali och söker efter materialens och sinnets katarsi.

Profilbild

Homunculus · Foto: Johan Lindberg