Mari Sjövall Anari

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Metall
  • Textil
Konstnärskap

Jag heter Mari Sjövall Anari, jag är verksam i Stockholm och har en masterexamen från Konstfack med inriktning mot Keramik. Jag arbetar med objekt, skulptur, installation och pedagogiska projekt. Jag arbetar med keramik som främsta medium. Tankar om kropp, materialitet och identitet går som en röd tråd genom mitt arbete. Jag är intresserad av människors förmåga att använda objekt för att manifestera identitet och som yta för självreflektion.

Profilbild

Foto: Mari Sjövall Anari