Maria Westmar

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Maria Westmar är textilkonstnär och arbetar främst med skulptur och installation. Textil handfärgning med naturligt förekommande pigment är en återkommande teknik. Materialen har en meningsbärande roll i hennes arbete med stenen, textilierna, sanden och skumgummit. I arbetsprocessen undersöker hon om de är i rörelse. Hur deras inbördes förhållanden ser ut, om materialen är levande eller döda och om de har agens. Maria Westmar har en MFA med inriktning mot textil från Konstfack.

Profilbild

Foto: Lotten Pålsson