Martin Heap

Material & Inriktning
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

Med hantverksskicklighet och humor vill jag mejsla han fram djurens och fåglarnas olika väsen. Skulpturerna är gjorda huvudsakligen i lindträ och målade med akryl. ”Att ta fram djur och fåglar ur ett stycke trä är alltid spännande. Ibland trilskas dom och måste baxas ut med stor möda. Ibland hoppar och flyger dom fram som genom ett trollslag!”

Profilbild

Foto: Lars Nybom