Matilda Dominique

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Matilda Dominiques vävda strukturer är resultatet av ett outtröttligt utforskande och en lekfull inställning till material och teknik. Hennes verk resonerar med traditionellt hantverk likväl som med arkitektoniska uttryck och hon återkommer ofta till ett fåtal tekniker som hon utmanar och utvecklar åt olika håll. Matilda har en MFA från Konstfack och hennes verk finns representerade hos Nationalmuseum och Stockholms Läns Landsting.

Profilbild

Foto: Elin Sylwan