Mats Svensson

Material & Inriktning
  • Keramik
Konstnärskap

Att arbeta med keramik innebär för mig att forma, sammanfoga och bränna olika material från jordens skorpa. Jag skapar unika bruksföremål inspirerade av natur och årstidernas växlingar.

Profilbild

Foto: Andreas Sjöblom