Mia Hultgren

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Pedagogiska uppdrag
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Mia Hultgren är textilkonstnär baserad i Malmö. Utbildad vid The Royal College of Art och The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Design. I sitt konstnärskap utforskar hon motsättningar både i material och existens. Genom en utforskande och experimenterande arbetsprocess i olika textila tekniker och med material som sträcker sig bortom fibrer arbetar hon i det spänningsfält som uppstår mellan material, färg och form. Med teman som repetition, tid, lager på lager och motsatsförhållande.

Profilbild

Foto: Mia Hultgren