Miriam Parkman

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Kurser
  • Textil
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag arbetar med varpen som mitt papper och inslagen som mina färger och penslar. Utifrån teknikerna rya, rölakan och cord skapar jag portaler av färg med syftet att nå in till människors inre, i ett taktilt format som känns igen. Jag ser väven lika mycket som en traditionsbärare som ett verktyg för framtiden och känner en naturlighet i att ta vid där andra slutat och därtill sätta min egen prägel. Min inspiration finner jag i naturen, 1940‐ och 1960‐talsestetik och aktuella händelser och känslor.

Profilbild

Foto: Ylva Sundgren