Moa Lönn

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Keramik
  • Metall
  • Pedagogiska uppdrag
Återförsäljare
Konstnärskap

Jag är utbildad på Konstfack och arbetar med en kombination av keramik och leranimation, där betraktaren bjuds in till berättelsen kring leran bortom de brända objekten. Genom det tidsmässiga rörelseberättandet och de tredimensionella skulpturerna öppnas en ny dimension inom keramikfältet. I min konstnärliga praktik undersöker jag frågor kring klimathot, livets bräcklighet och vårt ansvar som människor.

Profilbild

Foto: Moa Lönn