Moa-Matilda Nilsson

Material & Inriktning
  • Gestaltningsuppdrag
  • Textil
Konstnärskap

Kärnan i Moa-Matildas praktik är relationen mellan textil och genus. Genom det textila hantverket utforskar hon hur objekt kan ses som genus-performativa, hur maskulinitet görs med textil och hur hon kan avväpna toxiska maskuliniteter genom textil och humor. Moa-Matilda skapar färgstarka rumsliga installationer som hon ofta aktiverar genom performance. Moa-Matilda har en BFA och en MFA från Konstfack där hon studerat Textil 2019-2024.

Profilbild

Aggressive Textile · Foto: Anders Källén